Szarvasmarha telep

Társaságunk 2013-2014 évben támogatási forrás igénybevételével új, a mai kor követelményeinek
megfelelő fejőházat épített a berkesdi szarvasmarha telepén.
A beruházással kapcsolatos legfontosabb információk
Támogatási kérelem azonosító: 2101549923
A beruházás kezdete 2013. március
A beruházás összköltsége: 265 950  eFt
Kapott támogatás: 102 108  eFt
A beruházás használatba vételi időpontja: 2014. április 28.